Vi ste ovde: Naslovna O nama Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

FORMA NATUR d.o.o. je pouzdan partner svojim Kupcima u:

Dobijanju svih potrebnih informacija o mogućoj kupovini, stručnim savetima i prezentacijama artikala
Prihvatljivim cenama, načinu plaćanja i rokovima isporuke i montaže koji se poštuju
Visokom kvalitetu usluga u svim fazama prodaje

Naš sistem menadžmenta kvalitetom se zasniva na sledećim principima:

Zadovoljenje zahteva i potreba naših Kupaca u isporukama artikala i usluga u kvalitetu iznad njihovog očekivanja
Odgovornim radom svakog zaposlenog ostvaruju se rezultati poslovanja koji omogućavaju trajan opstanak na tržištu i stalan razvoj
Naši aktuelni dobavljači nas prepoznaju kao pouzdanog partnera a potencijalni kao partnera otvorenog za saradnju
Svim zaposlenima je omogućeno stalno inoviranje i povećanje znanja do nivoa potrebne kompetencije za obavljanje poslova, sigurnost i motivisanost koja se ogleda da će njihov status zavisiti od lične inicijative, stručnosti i lojalnosti FORMA NATUR D.O.O.
Razvoj naše organizacije doprinosi razvoju društva u celini i grada u kome živimo uz potpunu zaštitu životne sredine
Rukovodstvo FORMA NATUR D.O.O. ima posebnu odgovornost da sa principima ove Politike upozna sve zaposlene i da stvori potrebne uslove da se ona dosledno primenjuje. Samo doslednom primenom Politike kvaliteta u potpunosti ćemo ostvariti ciljeve kvaliteta koji iz nje proizilaze.
Beograd, 15. 09. 2009.
Direktor Jovica Vujanac